Begeleiding

Legato


Psychologenpraktijk

Begeleiding / therapie

We richten ons op wetenschappelijk onderbouwde begeleiding en therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Hierbij is zowel individuele therapie mogelijk, alsook relatie- of gezinstherapie, of een combinatie.


Er bestaat een breed spectrum aan redenen om in therapie te komen:

• Ingrijpende gebeurtenissen ( relatiebreuk, overlijden, trauma, ziekte, … )

• Moeilijkheden op het werk ( stress, burn-out, … )

• Spanningen binnen je gezin of relatie waar je lijkt vast te lopen

• Het gevoel geen vat meer te hebben op het leven ( angsten, … )

• Ergens mee in de knoop zitten

• Geconfronteerd worden met situaties waarvan je het eindpunt niet ziet

• Identiteitsproblemen ( niet meer weten in welke richting je verder wil, … )

•  …


Een psycholoog kan samen met jou, je partner en/of je gezin op zoek gaan naar de mogelijke betekenissen van je huidig probleem. We proberen samen verbanden te leggen en oplossingen te zoeken die uitzicht kunnen bieden op nieuwe perspectieven.


-  2015  -